Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Fish&Rabbit s.r.o., IČ: 09426230, sídlem Čelakovského 12a, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn.: C 39674. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@fishandrabbit.cz
 2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby, uskutečněné obchody.
 3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy o dodávce zboží a našich oprávněných zájmů vyplývajících ze smlouvy o dodávce zboží jako prodávajícího.
 4. Nezpracováváme Vaše citlivé údaje ve smyslu čl. 9 GDPR.
 5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
 6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
 7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží a uplatňování práv ze závazkových vztahů.
 8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele hostingových služeb savana.cz s.r.o., IČ 28750659 a účetní Zdeňka Kolářová, IČ 14715554 ,a doručovací společnosti (Česká pošta, s.p. a Zásilkovna s.r.o.).
 9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
 10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas s ukládáním a využitím souborů cookies

Tímto dávám souhlas :

 • se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem společnosti Finh&Rabbit, s.r.o. na poštovní nebo elektronickou adresu a ve formě SMS na telefonní číslo a dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení společnosti Fisn&Rabbit, s.r.o. na poštovní nebo  elektronickou adresu a ve formě SMS na telefonní číslo.
 • s ukládáním tzv. cookies na můj počítač.

Beru na vědomí, že souhlas shora poskytnutý mohu kdykoli odvolat. Beru na vědomí, že závazky ze smlouvy kupní uzavřené prostřednictvím elektronické komunikace mohou být v někerých případech splněny jen v případě, že jsou na můj počítač ukládány tzv. cookies.

Fish&Rabbit s. r. o.

Scroll to top